Maltepe escort
cocukistanbul
 1. Java Printing2
 2. çocukistanbulENERJİ

 3. çocukistanbulBİLİM

 4. çocukistanbulKENT

 5. Proje ve Etkinlikler

Çocuk Danışma Kurulu Üyeleri Sahada!

 

İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu (ÇDK) üyeleri, İstanbul’daki yaşıtlarının deprem konusundaki algı, duygu, istek ve önerilerini ortaya koymak üzere “araştırmacı kimlikleri” ile katıldıkları bir çalışma gerçekleştirdiler. İnformel Eğitim-çocukistanbul‘un içerik ve tasarım desteği ve süreç boyunca kolaylaştırıcılığı ile  gerçekleşen bu çalışma ile “Çocuk Liderliğinde Araştırma” uygulamasının da bir ilk örneği hayata geçmiş oldu.

Çocuk Liderliğinde Araştırma (Child Led Survey) dünyada örnekleri yeni yeni ortaya çıkan, profesyonel kurumlarca yürütülen “bilimsel araştırma” yaklaşım ve yöntemden farklı olarak merkezinde ve araştırma sürecinin her aşamasında çocukların doğrudan rol üstlendiği, çocuk katılımcılığı alanında yenilikçi, somut bir uygulama metodu.

Mart ve Nisan ayı içinde gerçekleşen “Çocuk Danışma Kurulu Üyeleri Sahada” araştırma sürecinde, 47 “anketör” ÇDK üyesi, okullarında, kendi sınıflarında, sosyal çevrelerinde, kamusal alanlarda 8-15 yaş grubu 1.186 akranlarına doğrudan ulaştı ve katılımlarını sağladı. Soruların oluşturulmasından, saha uygulamasına, veri girişinden, sonuçların paylaşılmasına kadar rol alarak, İstanbul Çocuklara Soruyor projesinin ardından ve onun izini takip ederek, katılımcı demokrasi alanında ne denli önemli ve yetkin bir paydaş olduklarını bir kez daha göstermiş oldular…

Bu çalışma, çocukların deprem konusundaki algı, duygu ve düşüncelerinin doğrudan kendilerinden duyulmasını temel alması ile önemli ve değerli verilere ulaşılmasını sağladı…

 

 
“İmar affı ve kötü binaların yapılması yüzünden bunların sorumlularına çok kızgınım. İnsanlarımız öldüğü için de üzgünüm. Problem yokmuş gibi davranılmasından da bıktım. Saygılarımla…”
“Ne yapın edin lütfen bizi koruyun!”

“Çocuk Danışma Kurulu Sahada” çalışmasının Raporuna ulaşmak için tıklayın…

 


 

‘İstanbul Çocuklarla Konuşuyor’

İstanbul, önce çocuklara “Sordu”, sonra da onlarla “Konuştu”!


İstanbul Çocuklara Soruyor projesi ardından proje çıktıları, çocuklar ve İBB temsilcileri ile “5 Tema 5 Buluşma” toplantılarında birlikte değerlendirildi…

 

“İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi ile çocuklar, kentin temel bir bileşeni olarak hem kendilerini “fark etmişler” hem “fark ettirmişlerdi”. Çocuklar İstanbul ile konuşmaya başlamışlardı, şimdi sıra İstanbul’un onlarla konuşmasında, yetişkinlerle, karar vericilerle “birlikte konuşmakta” idi.

İstanbul Çocuklarla Konuşuyor projesi, işte tam da bu adımı atmak amacıyla tasarlandı. Bir tamamlayıcı parça olarak ve “Katılım Merdiveninin” en kapsamlı ve üst basamağı olan “Kararların Çocuklar ve Yetişkinlerle Ortak Alınması” doğrultusunda ikinci bir ileri adım oldu!

Daha önce gerçekleştirdiğimiz projenin uygulama sürecinde oluşan “Çocuk Danışma Kurulu” bu kez projenin omurgasını oluşturdu. Çocuklar, binlerce akranlarını “temsil ettiklerinin” bilinciyle bu sorumluluğu da yine büyük bir motivasyon ve ciddiyetle taşıdılar. Çalıştılar, tartıştılar, hazırlandılar ve nihayetinde istek, talep ve önerilerini İBB temsilcileri ile aynı masa etrafında oturup paylaştılar. 5 ayrı tema altında gerçekleşen 5 ayrı toplantıda 85 Çocuk Danışma Kurulu Üyesi, İBB’nin daire başkanlıkları, bölüm ve müdürlüklerinden 97 İBB yetkilisi ile bir araya geldi.

Çocukların somut tespit ve önerileri olgun, değerli ve aynı zamanda köklü bir değişim çağrısı. Haydi, bu kentin doğası ve içinde nefes alan tüm yaşayanları için “daha güzel, adil, yaşanır” bir kent olması için bu kenti birlikte inşa edelim dediler…

Bu projelerin İBB’nin ve her düzeyden yerel yönetimlerin ileriye dönük çalışmalarında, özellikle “bir paydaş” olarak çocukların nitelikli ve aktif katılımının sağlanmasına, gerçek ve etkin bir “katılımcı demokrasinin” hayata geçirilmesine güçlü bir referans, bir yol gösteren olmasını diliyoruz.

 

Projenin tüm aşamalarını ve “5 Tema 5 Buluşma” toplantılarının sonuçlarını yansıtan ve değerlendirilmesini içeren “İstanbul Çocuklarla Konuşuyor” Proje Raporu”na ulaşmak için tıklayın…

 


‘İstanbul Çocuklara Soruyor’ Raporu Yayınlandı

 

İstanbul Kent Konseyi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz “İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi” Nisan ayında sonuçlandı. Proje çıktıları İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından analiz edilerek grafik ve tablolar ile görselleştirildi ve detaylı bir değerlendirme ile kurumumuz tarafından kapsamlı bir rapor olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda ayrıntılı bir değerlendirme ile yansıtılan başlıklar, binlerce çocuğun herhangi bir yönlendirme yapılmaksızın doğrudan kendi ifade ettikleri sorunların yine onlarla birlikte gruplandırılması ile ortaya çıktı. Tümüne bakıldığında çocukların;

“Yüksek ve çok sayıda binanın arasında kendilerini sıkışmış hissetmedikleri, yeşil alanı bol, daha az kalabalık, arabaların işgalinde olmayan, yürüyebildikleri, erişebildikleri ve keyif aldıkları parklarında oynayabildikleri, yaşıtları ile zaman geçirmek üzere kamusal alanlarında buluşabildikleri, ilgilerini, yeteneklerini geliştirebilecekleri ortam ve fırsatlar bulabildikleri, daha az gürültülü, kendilerini daha güvende hissettikleri, daha eşitlikçi, daha adil, daha demokratik bir İstanbul”

istedikleri net bir şekilde görülüyor. Çocuklar sadece sorun tespit etmediler, zengin ve yaratıcı çözüm önerileri de ürettiler.

Proje sürecini, sonuçlarını ve değerlendirmesini içeren bu Raporu, İstanbul’un tüm çocuklar için daha iyi bir kente dönüştürülmesine katkıda bulunmak amacıyla, “çocukların sesi ve sözü olarak” başta İBB olmak üzere yerel yönetimlerin, çocukların kentteki varlıklarını dikkate alan, bu konuda çalışan tüm aktörlerin dikkatine sunuyoruz.

Raporun tamamına erişmek için tıklayınız 

ISTANBUL_COCUKLARA_SORUYOR_RAPORU_2022
FOR THE “EXECUTIVE SUMMARY” OF THE REPORT IN ENGLISH PLEASE CLICK THE DOCUMENT ICON 

 

 

 


İstanbul “Sordu” –  Çocuklar Yanıtladı!

İstanbul 3 ay boyunca bir “Atölyeler Kenti”ne dönüştü. Heyecan ile projeyle buluşan 6.500’ü aşkın çocuk İstanbul’u “bakıma aldı”, sorunlarını belirledi ve kendi çözüm önerilerini oluşturdu.


İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi, yoğun bir içerik, yöntem çalışmasının,  hazırlık ve planlama çalışmalarının ardından belediyenin bölüm ve birimleri, ilçe belediyeleri, kent konseyleri, çocuk ve gençlerle çalışan STK’lar, eğitim kurumlarını kapsayan geniş bir paydaş ağının oluşturulması ve organizasyonunun ardından çocuklarla buluştu.

Aralık, Ocak ve Şubat ayı boyunca 6-14 yaş grubu 6.601 çocuk, İstanbul’un her yerinde katıldıkları 2’şer saatlik Atölye çalışmalarında ve  kamusal alanlarda oluşturulan  “İstanbul Çocuklara Soruyor-Dolaşıyor” istasyonlarında büyük bir heyecan, motivasyon ve sorumluluk duygusu ile birer “Bakım Ustası” oldu. İstanbul’u nasıl algıladıklarını, sevdikleri, gurur duydukları yönlerini, kendi pencerelerinden sorunlarını ve bunlara ilişkin yaratıcı çözüm önerilerini oluşturdular. Çocuklar sözünü söyledi, kendi gündemlerini kendileri belirlediler.

Projenin tüm verileri toplandı, gruplandırıldı ve veri girişleri tamamlandı. Verilerin analiz sürecinin ardından çalışmalara katılan çocuklardan oluşturulacak “Proje Danışma Kurulu” ile sonuçların gözden geçirilmesi ve nihayetinde kapsamlı bir rapora dönüştürülmesi gerçekleştirilecek. Projenin bu ilk bölümü, raporun İBB ve kamuoyu ile paylaşımı ile sona erecek.

Çocuklar İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi ile hem bir katılımcı demokrasi deneyimi yaşadılar hem motivasyon ve aktif katılımları ile, işaret ettikleri sorunları ve ürettikleri çözüm önerileri ile bu kentte “biz de varız” dediler. Şimdi, projenin sürdürülebilirliği konusunda onların önünü açma, bunun için olanak, ortam ve araçları oluşturma zamanı…

W  istanbulcocuklarasoruyor.org

E   info@istanbulcocuklarasoruyor.org


‘İstanbul Çocuklara Soruyor’

Paydaşlar Toplantısı Gerçekleştirildi


İstanbul’daki tüm çocuklar Çocuk Meclisinin doğal bir üyesidir” fikrinden yola çıkarak, 6-14 yaş grubu çocukların yaşadıkları kent ile ilgili algılarını, istek ve ihtiyaçlarını, önerilerini yansıtacakları  “İstanbul Çocuklara Soruyor” Projesinin önemli bir adımı  7 Aralık’ta çok sayıda kurum temsilcisi ile bir araya geldiğimiz “Paydaşlar Toplantısı” ile gerçekleşti.

İBB, ilçe belediyeleri, ilçe kent konseyleri, STK’lar, müzeler, informel eğitim aktörleri ve eğitim kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile iki oturum şeklinde gerçekleşen toplantılarda; projenin içeriği, yapısı ve uygulama modeli aktarıldı. Toplantıya, yüksek katılım düzeyi, katılımcıların projeyi zenginleştiren görüş ve değerlendirmeleri ve katılım için gösterilen heyecan ve motivasyon damga vurdu.

Proje Ocak ayı başında İstanbul çapında start alıyor ve İstanbul bir “atölyeler kenti” ne dönüşüyor. Proje paydaşları ile hangi yöntemle, ne şekilde ve hangi takvim çerçevesinde çalışılacağı konusunda somut adımların planlanması için görüşmeler de başladı.

Bu alanda çalışan tüm kurumları, her bölgeden ve kesimden çocukların en geniş katılımının sağlanabilmesi için projeye paydaş olmaya davet ediyoruz.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için aşağıdaki e-posta veya telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

W  istanbulcocuklarasoruyor.org

E   info@istanbulcocuklarasoruyor.org

T  (0212) 449 4413 – (0212) 449 4416

 


Çocuklar Yaşadıkları Kent İstanbul İle İlgili Kendi Gündemlerini Oluşturuyorlar…

Gerçek “Çocuk Katılımcılığı”na doğru…


Kent nüfusumuzun yaklaşık %25’ini oluşturan çocukların yaşadığımız kent ile ilgili söyleyecek çok sözleri olduğunu biliyoruz ancak karar verme süreçlerine katılamıyor, seslerini duyurma fırsatı bulamıyorlar. Oysa çocukların doğrudan katılımı olmadan, onlar için daha eşit, adil, kendilerini keyifle geliştirebilecekleri bir kent inşası mümkün değil.

Yetişkinlerin “çocuklar için” kararlar vermesine değil, bu kenti aşağıdan yukarıya “çocuklarla birlikte” inşa etmeye ihtiyacımız var. Ayrıca, çocukların kendileri ile ilgili kararlarda söz sahibi olmaları bir ayrıcalık değil, “Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi” çerçevesinde bir haktır.

Bu gerçekten hareketle  İstanbul Kent Konseyi, konsept ve içeriğini oluşturduğumuz “İstanbul Çocuklara Soruyor” Projesini başlatıyor.

Proje, 6-14 yaş grubu çocukların;

– Kentin şekillenmesi sürecinde daha güçlü bir katılımla, daha aktif ve etkin bir rol almalarını,

– İhtiyaç ve önerilerinin, kendileri ile ilgili politikaların belirlenmesinde söz sahibi olmalarını,

– Yaşadıkları kent ile ilgili kendi gündemlerini oluşturmalarını hedefliyor.

Projenin ana fikri, çocukların interaktif bir yöntemle özgür ve keyifli bir ortamda İstanbul’u birer “Bakım Ustası” olarak masaya yatırmaları, kenti nasıl algıladıklarını ifade etmelerine, güzel ve gurur duydukları yanlarını, eksiklerini ve sorunları birlikte belirlemelerine ve bu konularla ilgili talep ve çözüm önerilerini ortaya koyabilmelerine olanak sağlamak.

Okullar, çocuklar ve gençlerle çalışan STK’lar, kamusal alanlardaki uygulamalarla İstanbul’un her yerinden binlerce çocuğun katılacağı proje, Nisan 2022’de sona erecek. Ortaya çıkan sonuçlar, çocuklar için daha eşit ve adil bir İstanbul’un “yol haritasını” belirleyecek.

W  istanbulcocuklarasoruyor.org

E   info@istanbulcocuklarasoruyor.org       T  (0212) 449 4413 – (0212) 449 4416

 

 


Temiz Enerji ve İklim… HAREKETE GEÇ!

2021-2022 Eğitim Yılı On-line Program Uygulamamız

 “Bir değişim yaratmak için asla çok küçük değilsin” – Greta Thunberg / İklim Aktivisti


 

İnformel Eğitim-çocukistanbul olarak, bu dönemde pandemi koşullarının oluşturduğu risk ve belirsizlikleri dikkate alarak okul grupları ile gerçekleştirdiğimiz Eğitim Programlarımızı bu dönemde “On-line programlar” formatında sürdürüyoruz.

Dünyanın her yerinde çocukların, gezegenin ve insanlığın geleceği konusuna kaçınılmaz olarak hem yakından ilgili hem de endişeli olduklarını biliyoruz. Bu konuda bilgi ve farkındalıklarının arttırılması yanısıra onların  bu sorunlarla ilgili sahip oldukları  yaratıcı fikir ve önerilerini geliştirmeleri ve yansıtmalarının da çok değerli ve önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda “Temiz Enerji ve İklim – Harekete Geç!” programını on-line olarak  uygulamaya aldık.

Program sırasında çocuklar, BM  2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan Hedef No: 7 “Erişilebilir ve Temiz Enerji” ve Hedef No 13 “İklim Eylemi” ne odaklanarak İklim krizini nasıl önleyebiliriz ve  gezegenimizi nasıl koruyabiliriz?” üzerinde odaklanarak konuyu/sorunu daha yakından tanıyor, bireysel olarak kendi becerileri, eğilimleri, yaratıcılıkları doğrultusunda çözüme yönelik  fikirler oluşturuyor ve bunları paylaşıyorlar.

Atölye programı,  partnerimiz Hollanda merkezli “Designathon Works” ile gerçekleştirmiş olduğumuz işbirliği kapsamında  İnformel Eğitim-çocukistanbul tarafından geliştirilmiş ve  uygulanmaktadır.

 ATÖLYE PROGRAMININ YAPISI ve SÜRESİ

 • Program, zoom uygulaması üzerinden on-line formatta, interaktif yöntemlerle gerçekleştirilir
 • Program süresi 80 dakikadır
 • Program İlkokul 4 ve Ortaokul V, VI, VII. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilir.
 • Atölye için Katılımcı Sayısı; 25’dir.

 Rezervasyon ve Ayrıntılı Bilgi için:

(0212) 266 35 94

info@cocukistanbul.org


“Meraklı Çocuklar İçin Bir Rehber: “AŞI” Çocuklar ve Ailelerle Buluştu…

“Aşıdan biz değil virüs korksun!”


Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl düzenlenen Dünya Aşı Haftası’nın bu yılki teması “AŞILAR BİZİ YAKINLAŞTIRIR”! Salgın nedeniyle birbirimizden çok uzaklaştığımız ve aşı ile tekrar yakınlaşma umudumuzun arttığı bu dönemde “Meraklı Çocuklar İçin Bir Rehber: AŞI” kitapçığı da çocuklarla buluşmuş oldu.

2020 yılı Nisan ayında, salgının henüz başlangıç döneminde çocukların Korona Virüs konusundaki sorularını, meraklarını ve bundan doğan endişelerini gidermeyi ve farkındalık kazanmalarını amaçlayan “Meraklı Çocuklar İçin Bir Rehber: KORONA VİRÜS” kitapçığını İstanbul Kent Konseyi işbirliği ve İBB desteği ile çocuklarla buluşturmuştuk. Kitapçık daha sonra Türkiye’nin farklı yerlerine online olarak da ulaştı. 34 farklı dile çevrilerek dünyanın çok farklı ülkelerinde 2 milyona yakın aile tarafından indirildi ve çocukların merak, bilgi ve dayanışma ihtiyacına cevap verdi.

Şimdi gündemimizde AŞI var ve çocukların bu kez çok sık duydukları, biz yetişkinler tarafından çok konuşulan, çok tartışılan aşıyı anlamaya, çözmeye, meraklarını gidermeye ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Bu kez çocukları Aşı bizi hastalıklardan nasıl korur, Bağışıklık sistemimiz nasıl çalışır? Hangi hastalıklar için aşılarımız var? İlk aşı ne zaman bulundu? Virüs/Antikor gibi kelimeler ne anlama geliyor?” gibi soruların cevaplarını buldukları Meraklı Çocuklar İçin Bir AŞI REHBERİ ile buluşturuyoruz. Uluslararası dolaşımda olan bu rehber, İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de çocuklarla buluşmuş oldu ve önünde yine uzun ve heyecanlı bir yolculuk var.

İlk kitapçıkta olduğu gibi Meraklı Çocuklar İçin Aşı Rehberi de İtalya’da PLEIADI tarafından hazırlanan, İtalyan Çocuk Müzeleri Birliği tarafından onaylanan ve bizim de Türkiye temsilcisi olduğumuz Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği tarafından tavsiye edilen bir kitap. Kitabın İnformel Eğitim-çocukistanbul tarafından gerçekleştirilen Türkçe çevirisinin “bilimsel editörlüğü” Prof. Dr. Uygar Tazebay tarafından yapıldı. 

Kitapçık çocuklara İstanbul Kent Konseyi işbirliği ve İBB desteği ile Aşı Haftası içinde ve sonrasında farklı kanallardan yaygın bir şekilde ulaştırılıyor olacak. Kitapçığı, yandaki resim üzerine tıklayarak indirebilirsiniz.  

 

Aşı haftasının başladığı 24 Nisan’da, İtalya’dan Proje Direktörünün, çocukların, bilim insanlarının ve basın-medya temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen renkli, bilgilendirici, keyifli toplantının kaydına da ikonu tıklayarak ulaşabilir, izleyebilirsiniz.

 

 

“Meraklı Çocuklar İçin Bir Rehber: Korona Virüs – Aşı” Kitapçığını  indirmek için tıklayınız

 


 Küresel Tasarım Maratonu 2021 Finalistleri Belli Oldu!


Amsterdam’dan Katmandu’ya, Paris’ten Nairobi’ye kadar uzanan dünyanın 22 farklı kenti arasında bu yıl İstanbul’un yanı sıra ilk kez Eskişehir ve Kayseri’nin de yer aldığı tasarım maratonuna, Türkiye’den projeleri ile 300’ü aşkın çocuk katıldı. 22 kent toplamında katılımcı sayısı 1200’ü aştı.

Pandemi nedeniyle on-line olarak gerçekleşen sürecin sonunda bir ön değerlendirme ile özgünlük, yaratıcılık ve uygulanabilirlik kriterleri gözetilerek her şehirden değerlendirmeye alınmak üzere ilk 10 proje belirlendi.

Bu projeler, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde gerçekleşen on-line final buluşmalarında İstanbul, Eskişehir ve Kayseri’de oluşturulan kent Jürilerine çocuklar tarafından ayrı ayrı sunuldu ve jüriler, dünyanın diğer kentlerinden katılan ilk 3’ler ile birlikte uluslararası platformda yer alacak her kentin ilk 3 projesi belirledi. Her yıl olduğu gibi Küresel Tasarım Maratonunun sonuçları Designathon Works, Amsterdam tarafından ilgili BM organlarına da raporlanacak.

Oldukça zorlu bir değerlendirme sürecinin sonunda belirlenen İstanbul, Eskişehir ve Kayseri’nin ilk 3 projelerine ve çocukların maraton boyunca iklim değişikliğine karşı Temiz Enerji odaklı çözüm önerilerinin tamamına www.cocukistanbul.org/kureseltasarimmaratonu2021 Proje Web Sitesinden ulaşabilirsiniz…

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız: 


“Şimdi Harekete Geç!” POSTERİ

İndir, Tamamla, Paylaş…


Karbon ayak izimizi azaltmak ve iklim değişikliğine karşı harekete geçmek için yapabileceğimiz şeyler var.  Bu poster size ilham verecek. Yandaki görüntüyü tıkla, indir, tamamla çevrende  yaygınlaştır.

Sosyal medyada #şimdihareketegeç  #actnow  #globaldesignathon  #iklimkrizi  hastagleri ile paylaşabilir ve  informelegitim_cocukistanbul etiketleyebilirsiniz…

PDF olarak indir


Çocukların Küresel Tasarım Maratonu 2021

9-12 yaş grubu çocukları iklim değişikliğine karşı Temiz Enerji çözümleri ile mücadeleye davet ediyoruz…


Çocukların Küresel Tasarım Maratonu 2021 bu yıl 6. kez dünyanın farklı kentlerinden 9-12 yaş grubu çocukların katılımı ile 23 Ocak tarihinde gerçekleşiyor. Ancak pandemi koşullarında okulların kapalı olması nedeniyle diğer pek çok kentte olduğu gibi, etkinlik Türkiye’de de 27 Aralık-17 Ocak tarihleri arasına yayılarak “on-line” olarak yürütülüyor. Böylece daha fazla çocuğun katılması da mümkün hale gelmiş oldu.

Etkinliğe 2018 yılından bu yana katılan İstanbul’un yanı sıra, bu yıl Amsterdam’dan Katmandu’ya, Paris’ten Nairobi’ye kadar uzanan dünyanın 22 farklı kenti arasında Eskişehir ve Kayseri de var.

Hollanda merkezli Designathon Works tarafından düzenlenen bu uluslararası etkinliğin Türkiye organizasyonunu İnformel Eğitim-çocukistanbul gerçekleştiriyor. Hollanda Başkonsolosluğu’nun desteklediği Proje, Eskişehir’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi, Kayseri’de ise Abdullah Gül Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

İstanbul Kent Konseyi de projenin İstanbullu çocuklara yaygın ulaşımı için en büyük destekçisi…

Haydi çocuklar, “bu işte yine hep beraberiz!”

Her yıl BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birine odaklanılan etkinlikte çocuklar bu yıl, “Temiz Enerji ve İklim” temasına odaklanıyor ve dünyanın 22 kentinden yaşıtları ile birlikte “Herkese yetecek temiz enerjiyi nasıl üretebiliriz ve gezegenimizi nasıl koruyabiliriz?” sorusuna cevap arıyorlar.

 Etkinlik, 9-12 yaş grubu çocukların katılımı ile, ücretsiz, “yarışma” formatında ve on-line olarak,  27 Aralık 2020 – 18 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Çocuklar, aileler ve öğretmenler katılım için ihtiyaç duyacakları tüm bilgi ve dokümanlara Proje Web Sayfasından ulaşabilir, fikirlerini buradan ileterek maratona katılabilirler. Katılım süresi içinde gönderilen tüm çözüm önerilerini yine bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Yarışma süresi boyunca tüm güncel duyuruları ve gelişmeleri İstanbul Kent Konseyi ile birlikte sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaşıyor olacağız.

Proje Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız:     
Detaylı bilgi için tıklayınız: 

Sorularınızı  info@cocukistanbul.org adresimize göndereceğiniz e-posta ile iletebilirsiniz.


Korona ile Karşı Karşıya / Corona Challenge Yarışması Sonuçlandı…

Hollanda merkezli Designathon Works işbirliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz on-line tasarım maratonuna, 200 den fazla çocuk katıldı…


Mayıs ayı süresince devam eden bu heyecan verici etkinliğe Türkiye’nin 24 farklı kentinden 200’den fazla 7-12 yaş grubu çocuk katıldı ve yaratıcı fikir ve çözüm önerileriyle Koronavirüs’e karşı mücadelenin aktif bir parçası oldular.

Hollanda’da ve Türkiye’de ayrı ayrı toplanan Jüriler gönderilen fikirleri, zorlu ama keyifli ve özenli bir çalışmanın ardından yaratıcılık, özgünlük ve uygulanabilirlik kriterleri çerçevesinde değerlendirerek önce ilk 9 finalisti belirlediler. En yüksek puanı alan ilk 3  fikir de, oy birliği ile birinciliği paylaştılar. 

Katılan tüm çocuklar uluslararası bir katılım sertifikasına sahip oldu. Ayrıca, seçilen ilk 3 proje sahibine verilecek “maddi ödül”, onlar adına salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs desteği vermek için oluşturulan “TEV (Türk Eğitim Vakfı) Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu”na bağışlandı.  Böylece, çocuklardan çocuklara bir destek köprüsü oluşmuş oldu.

Türkiye Jürisi tarafından belirlenen Türkiye’nin ilk 3’ü

 •  Melisa Demirci, 8 Yaş, İstanbul “Covid 19 Kamyonu”
 •  Merve Cansever, 9 Yaş, Kayseri “Korona Habercisi Sensörler”
 • Kuzey Aras Atalay, Zonguldak, “Mum Eldiven”

 

 

 

 


 


“Korona İle Karşı Karşıya!”

7-12 yaş grubu çocukları koronavirüs’e karşı yaratıcı fikirleri ile mücadeleye davet ediyoruz…


Koronavirüs, tüm dünyada günlük yaşamımızı tüm yönleri ile alt üst etti. Okullar da aynı nedenle dünyanın pek çok ülkesinde kapatıldı. Bu da pek çok çocuğun, öğretmenin ve anne babanın çok sayıda soru ve sorunla karşı karşıya kaldığı anlamına geliyor.

Uzunca bir süre devam edeceği öngörülen bu kısıtlama ortamından, yetişkinler gibi çocukların da ileriye dönük empati, dayanışma, duygudaşlık, bilime güven, sorunlar karşısında bilgi ve bilinç düzeyinde tepki, cesaret ve yaratıcılık duygu ve becerilerini geliştirerek, güçlendirerek çıkmaları en büyük kazancımız olacak.

 “Korona ile Karşı Karşıya!” etkinliği ile, çocuklara bu süreçte edilgen bir şekilde beklemek yerine, yaratıcı fikirleri ile sürece dahil olma fırsatı ve platformu sağlamayı hedefliyoruz.

 

Haydi çocuklar, “bu işte hep beraberiz!” 

Designathon Works tarafından geliştirilen ve Türkiye ayağını gerçekleştirdiğimiz “Corona Challenge” ya da “Korona ile Karşı Karşıya!” etkinliği;

7-12 yaş grubu çocukların katılımına açık, ücretsiz, “yarışma” formatında ve on-line olarak, Mayıs ayı boyunca her iki ülkeden çocukların katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

Yetişkin desteği sadece kayıt aşamasında ve gerekirse çocukların yaratıcı çözümlerini proje web sayfasına yüklemeleri aşamasında söz konusudur. Etkinliğin tüm aşamaları çocukların kendilerinin sürdürebileceği niteliktedir ve proje web sayfasında ayrıntılı olarak açıklanan bir kaç adımda gerçekleşir;

1. Adım: Kayıt 

2. Adım: Çocukların, virüs ve onun yarattığı sorunlara ve bunlarla ilgili üretilen bazı ilham verici, eğlenceli, yenilikçi çözümleri izledikleri bir video

3. Adım: Kendi çözüm fikirlerini oluşturdukları bir “Çalışma Kağıdı” üzerinde çalışma

4. Adım: Üzerinde çalıştıkları, yaratıcı fikirlerini, çözümlerini oluşturdukları Çalışma Kağıdının proje web sitesine yüklenmesi

Katılan çocukların ürettikleri fikir ve tasarımların tümü Mayıs ayı boyunca proje web sayfasında yayınlanıyor olacak.

Mayıs ayı sonunda;

Her katılımcı şahsına özel bir katılım sertifikası alacak,

Türkiye ve Hollanda’da ayrı ayrı oluşturulan “jüriler” çocukların üretip gönderdikleri çözüm önerileri arasından “öne çıkan ilk üç”  çözüm önerisini seçecek ve seçilen çözüm önerileri birlikte sosyal medyada ilan edilecek,

Çözüm önerileri ile ilk 3 arasına giren çocukların her biri 500’er TL ödüle hak kazanacak. Söz konusu ödül, salgın mücadelesinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları veya kurumlarını temsil eden vakıf veya derneklere ödül sahipleri adına bağışlanacak.

 

Kayıt ve Katılım İçin

https://www.designathon.nl/corona-challenge-tr

Çocuklar, aileler ve öğretmenler katılım için ihtiyaç duyacakları tüm bilgi ve dokümanlara, yukarıda bağlantısı verilmiş olan sayfamızdan ulaşabilir, fikirlerini buradan yükleyerek yarışmaya katılabilirler. Ay boyunca gönderilen tüm çözüm önerilerini yine bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Yarışma süresi boyunca tüm güncel duyuruları ve gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Sorularınızı  info@cocukistanbul.org adresimize göndereceğiniz e-posta ile iletebilirsiniz.

“Korona ile Karşı Karşıya!” etkinliği, Hollanda Baş Konsolosluğu tarafından desteklenmektedir.

 

 


Meraklı Çocuklar İçin “Korona Virüs Rehberi” Korona Virüsü Cesaretten Çok Merak Yenecek!

İstanbul Kent Konseyi işbirliği ile okuma yazma bilen, bilmeyen tüm meraklı çocuklar için…


 

İtalyan Çocuk Müzeleri işbirliği ile oluşturulan ve Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği (Hands-on International) tarafından desteklenen “Meraklı Çocuklar İçin Corona Virüs Rehberi”, Hands-on International Türkiye temsilcisi İnformel Eğitim-çocukistanbul girişimi ve İBB Kent Konseyi  Başkanlığı işbirliği ile Türkiye’deki çocuklarla buluşuyor.

“Meraklı Çocuklar İçin Corona Virüs Rehberi”nin, halen 30 farklı dilde çeviri çalışmaları ve başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülke ve kentlerde basımı ve sosyal medya paylaşımı hızla devam ediyor. Böylece “dünyayı dolaşan” virüs, bu rehber ile dünyanın dört bir yanında çocukların merak, bilgi ve dayanışma ruhu ile karşılaşıyor.

Corona virüs, tüm dünyada büyük bir endişe ve karışıklığa neden oldu. Herkesin soruları var: “Corona virüs nedir? Kendimi, ailemi nasıl koruyabilirim?”, “Evde kalmak gerçekten gerekli mi?”… Doktorlar, bilim insanları yoğun biçimde bizleri bilgilendirirken, sadece biz yetişkinlerin değil, aynı zamanda çocukların da soruları olduğunu, cevaplara ihtiyaç duyduklarını unutmayalım.

Çocukların tüm dünyanın karşılaştığı bu zorluğu anlamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu rehberde, onların Corona virüs ile ilgili merak ettikleri soruların cevapları, virüsün yayılmasının önlenmesi ve kendilerini korumaları için ne yapmaları gerektiği görseller eşliğinde, pedagojik bir yaklaşımla ele alınıyor.

“Meraklı Çocuklar İçin Corona Virüs Rehberi” bünyesinde Verona Çocuk Müzesini de bulunduran Pleadi tarafından hazırlandı, İtalya’nın önde gelen Çocuk  Müzeleri tarafından onaylandı ve Hands-on International tarafından destekleniyor.Bu uluslararası projenin arkasındaki temel fikir, hem doğrudan çocuklar, hem çocuklarına salgın hakkında doğru bilgileri endişe yaratmadan aktarabilme ihtiyacı duyan anne babalar için, merakı tetikleyen, farkındalık yaratan, etkileyici, ilginç ve güçlü bir araç sağlamaktır. Çift dilde yayınlanması da, çocukların dünyanın her tarafındaki yaşıtlarıyla birlikte ortak bir sorunla karşı karşıya oldukları, yalnız olmadıkları, birlikte güçlü oldukları duygusunu pekiştiriyor. Aktif olarak dayanışmaya çağırıyor.

Bu rehber, İnformel Eğitim-çocukistanbul ve İBB Kent Konseyi işbirliği ile okuma yazma bilen, bilmeyen tüm meraklı çocuklar için…

Rehberi indirmek için tıklayınız

Meraklı Çocuklar için Koronavirüs Rehberi TR

 

 


Dünyadaki Gıda Sorunu ve İklim Krizinin önüne geçmek için bir Tasarım Maratonu – GCD 2019

Dünyanın her kıtasından 1.200 çocuk daha iyi bir dünya için çözüm üretmek ve tasarlamak için birlikte çalıştı


Çocukların Küresel Tasarım Maratonu (“Global Children’s Designathon 2019”) organizasyonu, 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti. İstanbul, bu yıl 5. si gerçekleşen bu uluslararası organizasyona 2. kez katılmış oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Hollanda Baş Konsolosluğu’nun desteklediği etkinliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirdik. Ek Biç Ye İç de etkinlikte “yerel, organik ve sürdürülebilir gıda” vizyonu ile partnerimiz oldu.

Bu çok özel günde, Pekin’den Montreal’e, Amsterdam’dan Johannesburg’a  41 farklı şehirden 1200 çocuk, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde “Herkese yetecek sağlıklı gıdayı nasıl üretebiliriz ve gezegenimizi nasıl koruyabiliriz” temasına odaklandı. Tam gün süren etkinlikte, dünyadaki gıda sorununu, hem insanları ve yaşamlarını nasıl etkilediği hem de küresel iklim krizi ile ilişkisi çerçevesinde ele aldılar, tasarım süreci döngüsünü takip ederek çözüm önerileri için fikirler geliştirdiler, çok çeşitli malzemeler kullanarak bu fikirlerini 3 boyutlu tasarımlara dönüştürdüler.  Gün içinde, İsveç’in Sundsvall kentinden ve Vietnam’ın başkenti Hanoi’den aynı anda bu maratonda yer alan yaşıtlarıyla canlı bağlantı ile buluştular.

Bu heyecan verici etkinlikte çocukların keşfettiği çözümler ve detaylı bilgi için tıklayınız: GCD 2019_Çocukların Küresel Tasarım Maratonu_BB

Çocukların bu konuda gösterdikleri hassasiyetlerini sadece bugün değil, yaşamları boyunca yansıtmaları ve yaygınlaştırmaları için onlara bir “Rehber” hazırladık. İndirin, A3 boyutlarında baskısını alın ve çocuğunuza verin. O ne yapacağını bilecektir! 2019 Action Booklet

Ayrıntılı bilgi ve etkinliğe katılan kentler için :  

Etkinlik görsellerine facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz: 

      

                                      


2019-2020 döneminde, Enerji, Bilim ve Kent Temalı Programlarımızla Çocuklarla Birlikte Olmaya Devam Ediyoruz…


2018-19 eğitim – öğretim döneminde çocukistanbulBilim ve çocukistanbulEnerji başlığı altında gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarına İstanbul’un tüm bölgelerinden, her yaş ve sınıf seviyesinden yaklaşık 12.500 öğrenci katıldı..

2019-20 eğitim dönemi okul grupları Enerji ve Bilim temalı eğitim programlarımıza rezervasyon ve kayıtlar Ağustos ayında başladı. Bu dönem süresince, okul öncesi gruplar dahil tüm sınıf seviyelerinden Devlet Okulları öğrencileri, çocukistanbuEnerji başlığı altında yer alan eğitim programlarına önceki 2 eğitim döneminde olduğu gibi, Baymak desteği ile ücretsiz olarak katılacaklar.

Enerji Eğitim Programlarında  enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları, kaynak kullanımının etki ve sonuçları, sürdürülebilirlik konuları yaş grubu özellikleri temelinde interaktif atölye programları olarak gerçekleşiyor. İçinde bulunduğumuz dönemde iklim krizine karşı dünyada çocukların sesi giderek daha güçlü bir şekilde duyuluyor. Dünyanın dört bir yanında binlerce çocuk bugünleri ve gelecekleri için yürüyorlar, kendilerini yöneten yetişkinleri uyarıyor ve harekete geçmeye çağırıyorlar. 4 yıldır sürdürdüğümüz ve Enerji Eğitim Programının bir parçası olan “Gezegenimizin Bir Mesajı Var!” programı ile de özel olarak sürdürülebilir yaşam ve iklim krizi konusunda çocuklarda farkındalık yaratmaya devam ediyoruz.

Bilim Eğitim Programımızla, çocukların bilim konusunda kalıpçı yaklaşımlarının ve “Bilim=Bilim İnsanı” algısının kırılmasını, ilgi, merak ve soru sormak, kuşku, sorgulamak ve tartışmak, verilere dayanarak sonuçlara ulaşmak gibi bilimsel düşünme yöntem ve ilkelerini, doğrudan deneyimlemelerini ve bir yaşam pratiği olarak algılamalarını amaçlıyoruz.

6 yıldır, “çocukKentçocuk” başlığı altında büyüyen metropolde çocuk olmayı, çocuklarla birlikte düşündüğümüz kent programımız, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası bir program olarak devam ediyor. İstanbul’a paralel olarak Wereldmuseum-Rotterdam işbirliği ile geçen yıl Hollanda’da gerçekleşen “Gelin Yalından Bakalım-Yaşadığım Yer” programı bu yıl,  ZOOM Kindermuseum ve Viyana Çocuk Üniversitesi işbirliği ile Viyana’da gerçekleşiyor.

Uluslararası 5.“Global Children’s Designathon” (GCD 2019) organizasyonu, 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşiyor. Bu çok özel günde, dünyanın her kıtasından 50 farklı şehirden çocuklar, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında yer alan ilgili başlıklar çerçevesinde “gezegenimize iyi davranarak”, herkes için yeterli yiyeceği nasıl üretebiliriz sorusuna  odaklanacak ve çözüm arayacaklar. Bu uluslararası etkinliğe, İstanbul çocukistanbul’un organizasyonu ile 2. kez katılıyor.

Tüm programlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve duyuruları web sitemiz ana sayfasında, çocukistanbulENERJİ ve çocukistanbulBİLİM sayfalarında bulabilir, facebook ve instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

 

 

              


İstanbul – Rotterdam – Viyana

çocukistanbul’un “Gelin Yakından Bakalım-Yaşadığım Yer” programı Avrupa’da…


6 yıldır sürdürmekte olduğumuz çocukKentçocuk kent atölyeleri serisinin bir parçası olan “Gelin Yakından Bakalım – Yaşadığım Yer”, geçen yıl Wereldmuseum Rotterdam işbirliği ile Hollanda’da gerçekleştikten sonra, bu yıl da Temmuz 2019-Kasım 2019 tarihleri arasında 2 değerli partnerimiz Viyana Çocuk Üniversitesi ve ZOOM Kindermuseum işbirliği ile Avusturya’da gerçekleşti.

Viyana ve İstanbul’da gerçekleşen atölye programlarda farklı kent ve kültürlerden çocuklar, yaşadıkları kent ve bölgeyi nasıl algıladıklarını, tanımladıklarını yansıtıyorlar ve kendi bakış açılarıyla ihtiyaç, istek ve düşünceleri doğrultusunda yeniden tasarladılar.

Programın ilk uygulaması 18 Temmuz’da Viyana Çocuk Üniversitesi Programı kapsamında Viyana Üniversitesinde gerçekleştirildi.  Program Kasım ayında ZOOM Kindermuseum, Ekim ve Kasım aylarında ise İstanbul’da çocukistanbul tarafından uygulandı.

İçerik ve yönetimi çocukistanbul tarafından sağlanan Projenin, İstanbul’da Avusturya Konsolosluğunun ev sahipliğinde gerçekleşecek bir Sergi ve Panel ile sonuçlandırılması planlanıyor.

  Viyana Çocuk Üniversitesi Programı kapsamında gerçekleşen atölyeler Avusturya basınında geniş yer aldı. KURIER Gazetesinde çıkan haber ve değerlendirmeye için tıklayınız.

  Görseller Facebook sayfamızda. Tıklayınız…

Daha önce Rotterdam ve İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan programa ilişkin bilgilere aşağıda, bu sayfanın devamında ulaşılabilir… 


Çocuklar İstanbul’a Kendi Belediye Başkanlarını Seçti

“Dikkat! Sandıkta Çocukların Oyları Var”


31 Mart’ta İstanbul’u 2024 yılına kadar yönetecek belediye başkanımızı seçeceğiz. Peki ya çocuklarımıza oy hakkı versek onların seçecekleri belediye başkanı, belediye yönetimi nasıl bir şehir, nasıl bir İstanbul yaratmayı hedeflerdi?

Katılımcı demokrasi kültürünü çocuklara yaşatmak ve seslerini duyurmalarına bir alan açmak üzere “çocukKentçocuk – Büyüyen Metropolde Büyümek” başlığı altında 6 yıldır çocuklarla sürdürdüğümüz programın bu yılki uygulamasında yerel seçimleri öne aldık, Dikkat! Sandıkta Çocukların Oyları Var” dedik. 16 Mart’ta sona eren programda çocuklar tam da bu soruların cevabını verdiler. İstanbul için nasıl bir belediye başkanı istediklerini sandığa giderek oyları ile belirlediler.

Çocuklar, farklı belediyecilik anlayışlarına sahip başkan adayları arasından “kendi” adaylarının kampanyalarını geliştirdiler, aynı zamanda seçmen olarak soru ve yorumları ile birbirlerini sıkıştırdılar ve en sonunda hep beraber sandığa gittiler ve %75’aşan bir oranda yaptıkları seçimle, nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini ve bunu gerçekleştirebilecek Belediye Başkanını çok net ve güçlü biçimde ifade ettiler.

Daha yeşil, doğaya daha saygılı / Daha fazla yapılaşma ve AVMye izin vermeyen / Hava kirliliğini azaltan, iklim değişikliğini dikkate alan / Toplu taşımayı güçlendirerek motorlu taşıt sayısını azaltan / Şehrin enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan / İnsanların evlerindeki musluklardan su içebilmesini amaçlayan / Evlerine yakın, yürüyerek gidebilecekleri mesafede okul imkanı sağlayan / Yönetimde kadınlara yer veren / Kenti 15 milyonun sesini duyarak, kararlara katılımını sağlayarak yöneten / Şeffaf bir yönetim anlayışına sahip,

Kadın bir belediye başkanı seçtiler İstanbul için…

Tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun…

Basın Bülteni           

Programdan izlenimler ve çıktılar


Sunum Özeti


Avusturalya’da Çocuklar İklim Değişikliği Konusunda Kendi Gelecekleri İçin Karar Vericilerin Eyleme Geçmesini Talep Ediyor…

İstanbul’dan Yaşıtlarına Destek Var: “Ömür Kömür Değildir!”


İsveç’te geçen Eylül ayında düzenlenen seçimler öncesinde, İklim Sorununa dikkat çekmek için seçim gününe kadar okula gitmeme ve bu yolla başta siyasetçiler olmak üzere kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışan 15 yaşındaki Greta Thunberg’in eylemi Avustralya’lı gençler için ilham kaynağı oldu.

Avustralya’da yüzlerce öğrenci okullarını boykot ederek, iklim değişikliğini bir olağanüstü hal olarak ele almaları için politikacıları zorlamaya çalışıyor.  28, 29 ve 30 Kasım günleri hep birlikte büyük bir boykota gitmek için kendi aralarında örgütlenen ve velilerin de desteğini alan öğrenciler kendilerini şöyle ifade ediyorlar;

“Bizler Avustralya genelindeki şehir ve kasabalardan, yaşları 5-18 arasından değişen çocuklarız. Politikacılarımıza geleceğimizi ciddiye almalarını ve bir kriz haline gelen iklim değişikliği sorununu çözmelerini anlatmak için okulu boykot ediyoruz.

Bize acilen harekete geçtiklerini göstermek için Avustralya’yı fosil yakıt projelerinin ötesine geçirebilir (örn. #StopAdani mega kömür madeni) ve hepimiz için %100 yenilenebilir enerjiyi hayata geçirebilirler.

İklim değişikliği, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir ve bu tehlike yeterince hızlı bir şekilde ele alınmıyor. Avustralya’da eğitim son derece önemli ve bu dünyada fark yaratmak için önemli bir araç. Ama sadece okula gitmemek iklim değişikliği konusunda bir şeyi değiştirmeyecek. Ayrıca politikacılarımızın iklim değişikliği konusunda hiçbir şey yaptığı görülmüyor ya da en azından bu yeterli değil.

Özetlemek gerekirse, görmek istediğimiz değişikliklere katkıda bulunmak için okulu boykot ediyoruz. Geleceğimizi iklim yıkımı getiren Adani kömür madeni gibi projelere karşı savunmak için eğitimimizi geçici olarak, feda ediyoruz.” (Schoolstrike4climate.com)

Kısa sürede dünyanın ilgisini çeken ve umut veren bu sese Türkiye’den çocuklar da karşılık verdiler. Yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğine erken yaşta duyarlılık kazandırmak için gerçekleştirdiğimiz “Geleceğin Karar Vericileri” adlı programımıza katılan öğrenciler, program sonrasında iklim değişikliği ile ilgili mesajlarını ve pankartlarını oluşturdular ve heyecanla yaşıtlarına destek verdiler.

Video Klip için  tıklayınız

Fotoğraflar için  tıklayınız


“Global Children’s Designathon 2018” İstanbul

3 Kasım Cumartesi günü dünyanın her tarafından 30 şehir ile birlikte İstanbul, ilk kez etkinliğin parçası oldu


Uluslararası 4.“Global Children’s Designathon” organizasyonu 3 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti. Bu çok özel günde, Melbourne’den Bogota’ya, Amsterdam’dan Johannesburg’a 30 farklı şehirden 1.000 çocuk, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri olan Hedef 15: “KARADA YAŞAM” kapsamında “ORMANSIZLAŞTIRMA” sorununa çözümler tasarlamak üzere birlikte çalıştılar.

İstanbul, bu uluslararası organizasyona İnformel Eğitim-çocukistanbul’un organizasyonu ve yürütücülüğü ile ilk kez katıldı. Hollanda Baş Konsolosluğu, Baymak ve WWF Türkiye‘nin desteklediği etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde santralistanbul Kampüsünde gerçekleşti.

Tam gün süren etkinlik sonunda çocuklar, ormansızlaştırma sorununun önlenmesi için geliştirdikleri ve tasarıma dönüştürdükleri çözüm önerilerini aralarında Hollanda Baş Konsolosu Bart van BOLHUIS, Başkonsolos Asistanı ve Pedagog Ebru GEZER, WWF Türkiye Eğitim Programları Müdürü Esra TURAM, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ethem ÖZGÜVEN, Baymak Kurumsal İletişim Müdürü Elif CERİT, ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem ARIK ve Açık Radyo Programcısı Can TONBİL’in de olduğu bir grup paneliste ve diğer katılımcılara sundular.

Etkinlik süresince, dünyanın her tarafından yaşıtları gibi İstanbul’dan çocuklar da “Ormansızlaştırma” temasını özellikle hava kirliliği, varlıkları tehdit altına giren canlı türleri ve yaşam alanlarının kaybı çerçevesinde ele aldılar, çözümler geliştirdiler ve geri dönüştürülmüş zengin bir malzeme kullanımıyla 3 boyutlu tasarımlara dönüştürdüler.  Aynı gün, aynı etkinliği gerçekleştiren yaşıtlarıyla canlı bağlantı kurup, birbirlerine “merhaba” dediler, görüşlerini paylaştılar. İstanbul’lu çocuklar bu kapsamda İrlanda’nın Dublin kentinde etkinliğe katılan yaşıtlarıyla buluştu.

Günün sonunda katıldıkları bu etkinlikle ilgili çocukların yaptıkları değerlendirmeler ise hepimize çocuklara daha çok kulak vermemiz gerektiğini söylüyor;

 • “Ben bu etkinliği çocukların küçük beyinleri içinde neler olabileceğini ve ormanların yok edilmesi ile ilgili neler düşündüğünü, projelerini merak ettiğiniz için sevdim hem de çok eğlendim….” (5. Sınıf Öğrencisi)
 • “Bugün her şey çok önemliydi, dünyaya daha net bir yönden baktım. Ben şimdi bir dünya vatandaşı olduğumu daha çok anladım…” (4. Sınıf öğrencisi)
 • “Hayatımda hiç bu kadar benim sözümün de önemli olduğunu düşünmemiştim. Bu etkinlik bana çok şey kazandırdı. Ormansızlaştırma ile ilgili çok şey öğrendim…” (7. Sınıf)

3 Kasım Cumartesi günü, aynı anda 30 kentte gerçekleşen bu uluslararası etkinliğin çıktıları daha sonra bir rapora dönüştürülerek Dünya Ekonomi Forumu ve bir dizi uluslararası kuruma iletilecek.

Etkinlik görsellerine ulaşmak için tıklayınız

Etkinlik sonrası çocuklar neler söyledi?

Broşürü indirmek için tıklayınız:


Bir Eğitim Dönemini Daha Birlikte Geride Bıraktık…


2017-18 eğitim-öğretim döneminde çocukistanbulBilim ve çocukistanbulEnerji başlığı altında gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarına İstanbul’un tüm bölgelerinden,  her yaş ve sınıf seviyesinden 11.500’den fazla öğrenci katıldı.

Bizimle işbirliği yaparak, kimi zaman büyük bir özveri ama her zaman büyük bir motivasyonla programlarımıza katılan, yorum ve değerlendirmeleri ile yaptığımız işe daha çok inanmamızı sağlayan tüm öğretmenlere, okul yöneticilerine, programlarımızı heyecan ve aktif katılımlarıyla değerli kılan, gözlerindeki parıltıyla en büyük enerjimiz olan tüm öğrencilere, bu programların gerçekleşmesini olanaklı kılan stratejik partnerimiz İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne, programlarımızın ücretsiz gerçekleşmesini sağlayarak  devlet okulu öğrencilerinin en geniş katılımını olanaklı kılan L’Oréal Türkiye, Baymak ve diğer tüm destekçilerimize geçtiğimiz yıl için teşekkür ederiz.

çocukistanbulBilim ve çocukistanbulEnerji programlarımızın ayrıntılı bir değerlendirmesini, çıktı ve sonuçlarını aşağıdaki dönem raporları ile tüm paydaşlarımızla paylaşmak istedik. Raporları tıklayıp okuyabilir, kaydedebilirsiniz.

Önümüzdeki yıl yeniden buluşmak üzere…


Bilim             Enerji

 

                          

 


Çocuklar ve Ebeveynler Oyun Parklarından Ne Bekliyorlar?


2018 Nisan ve Mayıs aylarında, Bernard van Leer Vakfı’nın Küresel Kent95 programının Türkiye uyarlaması olan İstanbul95 programı kapsamında Superpool Mimarlık ile “Yeşil Alanlar ve Parklar” başlığı altında yapılan çalışmaların bir parçası olarak çocuklar ve ebeveynler ile Maltepe, Sultanbeyli ve Beyoğlu Belediyelerinin organize ettiği bir dizi atölye çalışması gerçekleştirdik.

Çalışma, kamusal alanlarda yapılacak olan ve 0-3 yaş çocuk grubuyla da uyumlu oyun alanı ve parkların tasarımı ve bu alanda Belediyeler için hazırlanacak “tasarım rehberi” hazırlığı öncesinde, program partneri Belediyelerde yaşayan ebeveyn ve 4-8 yaş grubu çocuklar ile yapıldı.

Çalışma sürecinde elde ettiğimiz zengin çıktıları, kapsamlı bir rapor hazırlayarak Vakfa sunduk.

Raporun, kent ve kamusal alan bağlamında çocukları merkeze alan araştırmacı, mimar, şehir plancısı, kamu yetkilileri, sivil toplum kuruluşları gibi ker kesim ve düzeyden ilgilenen kişi ve kurumlara anlamlı bir katkı sağlayacağı inancındayız.

Raporu indirmek için tıklayınız.


çocukistanbul- Wereldmuseum İşbirliği İle Çocukların Gözünden İstanbul ve Rotterdam


2018 yılında Hollanda Büyükelçiliği,  Hollanda İstanbul Baş Konsolosluğu ve Hollanda Uluslararası Kültürel İşbirliği Merkezi (DutchCulture) desteği ile başlatılan “Genç Kültür” programı her iki ülkeden çocuklar ve gençlerle çalışan sanatçı ve kurumlar üzerinden çocuklara ulaşmayı, karşılıklı bir kültürel alış veriş ve birlikte çalışma ortamı geliştirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında Hollanda ve Türkiye’den toplam 15 proje yer alıyor.

İnformel Eğitim-çocukistanbul olarak, Genç Kültür 2018 programında WereldMusuem (Rotterdam) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir proje ile yer alıyoruz; “Gelin Yakından Bakalım, Yaşadığım Yer”

Bu Proje çerçevesinde İstanbul ve Rotterdam’da yaşayan çocuklar kendi kentlerini nasıl algıladıklarını birbirlerine yansıtıyor, çiziyor ve bir “şehir planlamacısı” gözüyle yeniden tasarlıyorlar. Her iki şehirde aynı senaryo çerçevesinde gerçekleştirilen ve birbirine paralel olarak yürütülen atölye çalışmaları Haziran ayı ortasında tamamlanmış olacak. Çocukların gözünden iki ayrı şehri yansıtacak olan proje çıktıları üzerinde birlikte çalışacak olan iki kurum daha sonra bu çıktıları web sayfaları ve sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak.

Proje web sitesi için tıklayınız / Click for project web site

Türkçeİngilizce

Proje kapsamında İstanbul’da yürütülen atölye programlarından

görseller için   

kısa video film için        

 

 


Gezegenimizin Bir Mesajı Var!

22 Nisan “Dünya Günü” nü tüm dünya ile birlikte kutladık…

“Seni kendimizden koruyamadık, BİZİ AFFET DÜNYA…” 


  

18033179_1176105842511872_1128375190464413302_n[1]“EARTH DAY / DÜNYA GÜNÜ”, Türkiye’de dahil olmak üzere 190’dan  fazla ülkede 1970 yılından bu yana dünyanın sembolik doğum günü olarak kabul ediliyor ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla her yıl 22 Nisan’da özel bir gün olarak kutlanıyor. ABD Merkezli “Dünya Günü Ağı” (Earth Day Network) tüm dünyada bu konuda organize edilen etkinlikler için koordinasyon ve bir şemsiye oluşturarak çevre hareketini destekliyor.

İnformel Eğitim-çocukistanbul tarafından geliştirilip uygulanan, “Gezegenimizin Bir Mesajı Var!” atölyeearth day logo programı, 2017 Dünya Günü temasıyla tam bir paralellik göstermesinden dolayı Earth Day Network tarafından 22 Nisan Dünya Günü etkinlikleri kapsamına alındı ve İnformel Eğitim ve Danışmanlık (İnformel Eğitim-çocukistanbul) Türkiye’den bir katılımcı olarak  “Dünya Günü Partneri” oldu.

22 Nisan Cumartesi günü, “Dünya’nın Doğum Gününü” Gezegenimizin Bir Mesajı Var etkinliği ile santralistanbul Enerji Müzesi’nde kutladık ve bu uluslararası etkinliğe Türkiye’den bir ses verdik.

blue-facebook-logo 

 Görseller için Tıklayınız

     


ÖRAV’da Öğretmenler İklim Değişikliği Konusunu Tartıştı…


 

IMG_0903_800x600Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)’ın düzenlediği 2017 Yarı Yıl Atölyeleri kapsamında “İklim Değişikliği – Oyna, Tartıi, Karar Ver” başlıklı yarım gün süreli bir eğitim programı gerçekleştirdik.

2 Şubat’ta uygulanan programda öğretmenler “oyun oynayarak” eğlenceli bir ortamda küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunu birlikte tartıştılar, konunun etkileyeni ve etkileneni olarak kendi görüş ve önerilerini geliştirdiler…

blue-facebook-logo    Görseller için tıklayınız


ecsite_logo 2016 Konferansı Avusturya’nın Graz Kentinde Düzenlendi

İnformel Eğitim-çocukistanbul konferans kapsamında bir sunum yaptı


ECSITE (Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeler Birliği) nin 2016 Konferansı Avusturya’nın Graz kentinde 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.

Konferans partneri olan Hands On! International, 8 Haziran’da konferansın ana teması olan “Colours of Cooperation – İşbirliği Renkleri”  kapsamında bir ön konferans düzenledi.

İnformel Eğitim-çocukistanbul ön konferansta, uzun yıllara dayalı partneri ZOOM Kindermuseum/Viyana ile birlikte ortak bir sunum yaparak bu zengin ve değer yaratan işbirliği deneyimini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Konferans katılımımızı finanse eden Ray Sigorta AŞ‘ye teşekkür ederiz.


EUCU.NET 2016 Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan’da santralistanbul’da gerçekleşti


image1 EUCU.NET (Avrupa Çocuk Üniversiteleri Organizasyonu) 2016 Genel Kurulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve EUCU.NET üyesi İnformel Eğitim-çocukistanbul ev sahipliğinde 25 Nisan’da santralistanbul‘da gerçekleşti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman’ın hoşgeldiniz konuşması ardından çocukistanbul ev sahibi olarak çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Delegelerin santralistanbul Enerji Müzesini de gezme fırsatı buldukları ve 2 yıl süreli yeni yönetimin de seçildiği Genel Kurul Toplantısında, önümüzdeki döneme ilişkin gündemde yer alan temel konular tartışılarak önemli kararlar alındı.

Temel kararların alındığı ve uluslararası partnerlerin temsil edildiği yıllık genel kurul toplantıları her yıl farklı bir ülkede yapılıyor.

         logo eucuhttp://eucu.net

 


İnformel Eğitim-çocukistanbul

“Hands On! International Türkiye Temsilcisi” …

Hands On! International halen 16 ülkede “ambassador” olarak atanan temsilciler ağına sahip. Erdoğan Kahyaoğlu’nun bu görevi üstlenmesiyle birlikte, Türkiye bu düzeyde temsil edilen 17. ülke oldu.

http://www.hands-on-international.net/pages/ambassadors.asp?p=1-0


You get top of the line customer service here. Every casino facility in MN is operated by a Native American Tribe. Because i can’t win at the casino it is possible to initiate deposits with Sofort, frustration https://casinoenligne-belgique.com/. The room was very clean though and staff friendly and helpful By a verified traveler on May 17, 2021 • Front desk safe and ATM • Bellhop and luggage storage • 24-hour business center and 5 meeting rooms • 21954 square feet of conference space • Gift shop • Onsite concierge • Public computer available • Dry cleaning/laundry services • Station to charge electric cars • Free lobby newspapers • Multilingual staff • Elevator • Patio area Rooms • Uniquely furnished • Coffee maker • Private bath with shower or bathtub • Hair dryer • Premium linens • Flat-screen TV with satellite service and premium channels • Desk and phone • In-room safe • Daily housekeeping • Air conditioning • Room service (limited hours) • Free rollaway beds and free crib rentals Internet Drinking + Dining • 3 restaurants, 2 bars/lounges, and a coffee shop/café • Breakfast, lunch, and dinner available • American cuisine and Chinese cuisine served • Room service offered Drinking + Dining Details Arena Sports Restaurant - Restaurant and bar specializing in American cuisine.

Give in to all your desires during Black Friday and Christmas: High-tech, travel, fashion, home, beauty... Here you can get new promo codes for Double Down Casino 1 Million Promo Codes, Double Down Casino 5 Million Free Chips, Doubledown casino 100 000 free chips Double Down Casino Promo Code For 10 Million Chips, Doubledown Casino 100 000 Free Chips, goldfish casino free coins at Doubledowncasino. Martinez, Chairman, Sycuan Band of the Kumeyaay Nation https://onlinecasinoaustria.org/. Even though this player has been working successfully ever since 2009, it still hasn’t scooped any mention-worthy awards.

I won a jackpot at Horseshoe casino the last night we were there. As of right now, there are no live casinos for CS:GO. The process is almost similar for both types bästa casino. Join together and canada, security jobs, mi 48038.

Maxims Casino Club Games There are a total of 26 tables roulette, blackjack, craps , where the players can try their casino gambling luck. After this finally get to room and prepare to sleep. Popular Casinos Close to Bangkok City 1 https://onlinekaszinok.org/. A quick overview of the kinds of games you can typically expect from a casino includes slots, poker, blackjack, roulette, scratch cards, bingo, keno, craps and baccarat, to name but a few.

The option to download casino software into your laptop or PC is becoming harder and harder to find. Fortunately, Gowin meets all the regulations. The 20 table poker room has $2/4 limit, $3/6 limit hold’em on up (keep in mind Minnesota has $100 maximum poker bets), Omaha and Stud online casinos germany. Including a graphics card if u have any reccomendations, all the online poker news concerning legislation is coming from individual states.