çocukistanbulBİLİM

“Evet ama merak ediyorum” dedi minik kaplumbağa heyecanla. “Küçüklüğüm merakıma engel değil. Zamanımı merakımı gidermek için harcamamda ne kötülük var?”  (Suşa ile Kiki – Yerle Gök Arasında –  Erdoğan Kahyaoğlu – Can Çocuk Yayınları)

İnformel Eğitim-çocukistanbul olarak, okul dışı alanlarda çocukları eşit ve paylaşımcı eğitim ortamlarında bir araya getirmek üzere yola çıkarken, Bilim Sermayesi oluşumuna sağlayabileceğimiz katkı, temel motivasyonumuzu oluşturdu. Bilim Sermayesi kavramı ülkemizde üzerinde çokça düşündüğümüz bir kavram değil. Oysa “Bilim=Bilim İnsanı” algısının kırılması ve bilimle sadece bilim insanı olmak için değil, bilimin modern yaşam içindeki değerinin ve bilimsel düşünme becerilerinin hangi meslek dalı olursa olsun itici bir güç olduğunun algılanması, özellikle erken yaşlarda (en geç ilkokul) çok önemli.

Temel bir faaliyet alanı olarak belirleyip, çocukistanbulBilim başlığı altında topladığımız programlarımızla çocuklarla bilim ve bilimsel düşünme yöntemleri üzerine bir yolculuğa çıkmayı hedefliyoruz:

  • Bilim nedir?
  • Bilimsel düşünmenin yöntemleri nelerdir?
  • İnsan bilim insanı mı olur, yoksa bilim insanı olarak mı doğar?
  • Bilim ve bilimsel düşünce gündelik hayatımızın dışında bir yerlerde mi yoksa içinde mi?…

Yine bu yolculukta onların;

  • ilgi, merak ve soru sormak,
  • bilinmeyene ulaşma çabası,
  • kuşku, sorgulamak ve tartışmak,
  • verilere dayanarak sonuçlara ulaşmak ve test etmek

gibi bilimsel düşünme yöntem ve ilkelerini, doğrudan deneyimlemelerini, bir yaşam pratiği olarak algılamalarını amaçlıyoruz.

Bilim programlarlarımızı oluştururken uluslararası deneyim ve birikimlerden yararlandık, uluslararası işbirlikleri ve ortaklıklar oluşturduk. Londra Bilim Müzesi ve Viyana ZOOM Çocuk Müzesi ile birlikte oluşturup sürdürdüğümüz programlar, AB SiS Catalyst Mentörlük Programı altında gerçekleştirdiğimiz “Çocuklarla Bilim Buluşmaları” gibi programlarımız, ECSITE (European Network of Science Centers and Museums) bağlantımız ve Hands On! ( International Association of Children in Museums) aktif üyeliğimiz bu anlayışımızın bir parçası.

 Bilim sermayesinin oluşması ve zenginleşmesinde, fırsat eşitliği ve özellikle dezavantajlı gruplara ulaşılması kritik önem taşımaktadır. Misyonumuzla da doğrudan örtüşen bu hedef doğrultusunda, bugüne kadar sağlayabildiğimiz destekçi/sponsor kurumların katkısıyla devlet okullarına ücretsiz olmak üzere, farklı sosyo-ekonomik gruplardan on binlerce çocuğa ulaştık.

Bu alanda en temel politikalardan biri olan erken yaşlardan başlanılması gereğinden hareketle, biz de programlarımızı ilkokuldan başlatıyoruz.

  • Viyana ZOOM Çocuk Müzesi ile birlikte oluşturduğumuz, ilkokul 3. ve 4.sınıfları kapsayan “Kim Bilim İnsanıdır” (Who is a Scientist?) ve
  • Londra Bilim Müzesi işbirliği ile uygulamakta olduğumuz, ortaokul 5,6,7,8 ve Lise 9,10. sınıfları kapsayan “Gizemli Kutular” (Mystery Boxes) programları

Program içerik ve rezervasyon detaylarına, ilgili program sayfalarından ulaşılabilir.