Çocuklar için bilim insanlarıyla keyifli ve interaktif buluşmalar –

Çocuklarla Bilim Buluşmaları


İnformel Eğitim- çocukistanbul’un,  ZOOM Kindermuseum ile birlikte partner olarak katıldığı “EU SiS Catalyst Mentoring Associates” programı kapsamında geliştirdiği “Çocuklarla Bilim Buluşmaları” serisi ilk uygulaması 2014 yılı Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşti.

SiS Catalyst, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında yer alan ve  Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 4 yıl süreli bir programdır. Programın temel hedefi, çocuklardan başlayarak toplum içinde bilimin yaygınlaştırılması ve günlük yaşamla ilişkilendirilmesi ve özellikle erken yaşlardan başlayarak çocukların bilime karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine, yaşam boyu öğrenmelerine katkıdır.

SiS Catalyst Mentorlük Programı, 20  ülkeden üniversiteler, bilim enstitüleri, müzeler, STK’lar ve informel eğitim alanında faaliyet gösteren kurumları içeren 36 organizasyonu kapsamaktadır. Türkiye’den tek katılımcı kurum olan İnformel Eğitim – çocukistanbul, Avrupa’nın en önemli Çocuk Müzelerinden biri olan  ZOOM Kindermuseum – Avusturya/Viyana ile program partnerdir. Her iki partner programa, “çocuklarla bilim buluşmaları” başlıklı 18 aylık bir çalışma programıyla katılmış, karşılıklı çalışma ziyaretleri ve ortak çalışmalarla zengin ve nitelikli bir bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonuçları, uluslararası konferanslarda program katılımcılarıyla da paylaşılmıştır.

Nisan-Mayıs aylarında okul grupları ve aileleriyle birlikte çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konferanslar serisi, İnformel Eğitim – çocukistanbul tarafından 18 aylık Mentorlük Programı kapsamında geliştirilerek, yetkinleştirilmiştir.

Önümüzdeki yıllarda devam edecek olan “Çocuklarla Bilim Buluşmaları” serisi, farklı  bilim alanlardan bilim insanları ile çocukları ve aileleri güncel ve merak edilen konularda biraraya getirerek, çocukların bilim ve bilim insanlarını daha yakından tanımalarını, çocuklar dahil olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin bilim ve bilimsel gelişmeler alanında aktif katılımcılar olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Görseller için tıklayınız


Program geliştirme ve uygulama                        Program Ortakları

Print                                                   sis katalyst  logo_de   BilgiLogo (2)

Katkılarından dolayı   LOGO_TUM   ve BB Turkiye Primary Brand_Spot ‘a teşekkür ederiz…