EU SIS Catalysis

“SIS Catalyst Mentorluk Programı” çalışmaları 28-30 Kasım 2012 tarihleri arasında Portekiz’in Porto kentinde gerçekleşen Konferans ile başladı. Konferans sonrası yayınlanan ortak Porto Deklarasyonu  günümüzde gençlerin ve çocukların bilgi ve iletişim teknolojilerini önceki tüm kuşaklardan farklı bir biçimde kullanabildikleri bir ortamda yetiştiklerine ve değişen ihtiyaçlara cevap verilmesi gereğine işaret ederek, SiS (Toplum içinde Bilim) aktivitelerinin “açık ve informel bir yaklaşımla sorgulama, merak, yaratıcılık ve eleştirel düşüncenin geliştirilmesinde temel yapı taşları” olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen SIS Catalyst Mentorluk Programı 18 ay süreli ve 2014 yılı Nisan ayında sona erecektir.

İnformel Eğitim/çocukistanbul  Program içinde, Viyana ZOOM Kindermuseum ile birlikte “Çocuklar için Bilim Konferansları” (Science Lectures for Children) başlığı altında geliştirilen proje ile yer almaktadır.  EU SiS Catalysis Mentorluk programının resmi açılışının gerçekleştiği Porto Konferansını takiben, ZOOM Kindermuseum ve çocukistanbul proje ekipleri 18 ay boyunca 2013 yılında 5 kez ve 2014 yılında 2 kez uluslararası toplantılarda ve karşılıklı ziyaretlerle bir araya gelerek  proje kapsamı ortak çalışmalarını sürdürdüler.

EU SiS catalysis Mentorluk Programının Beklenen Katkısı

Viyana ZOOM Kindermuseum ise uzun yıllardır “Çocuklar için Bilim Konferansları” etkinliği düzenlemektedir. Bilimin farklı alanlarından bilim insanlarının, öğretim üyelerinin 8-12 yaş grubu çocukların yaş grubu özelliklerine göre hazırladıkları içeriklerle yürüttükleri söyleşiler büyük bir ilgi ve talep görmektedir. İnformel Eğitim/çocukistanbul ise, Avrupa’da yaygın olarak üniversitelerce uygulanmakta olan “Çocuk Üniversitesi” kavramı ve uygulamasının genel ilke ve yaklaşımları çerçevesinde 2014 yılı ilk yarısından itibaren çocuklarla dönük bir seri “Çocuklarla Bilim Buluşmaları” düzenlemeyi programlamıştır. Temel amaç, interaktif bir bilgilendirme yoluyla çocukları bilime yakınlaştırma ve bilimsel düşünme becerisinin çocukluk döneminden itibaren kazandırılmasına katkıdır. Bu doğrultuda yapılan hazırlıklar, böylelikle SiS Catalyst programı kapsamında yürütülecek ortak çalışmalar ve deneyim paylaşımları ile çok daha doğru ve sağlam bir temele oturacaktır.