SIS Catalyst nedir?

EU_Sis_Catalysis_logoSiS (Science in Society) Catalyst Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen, Avrupa merkezli bir organizasyondur. Liverpool Üniversitesi üzerinden yönetilmekte olup, resmi / sivil eğitim kurumları ve organizasyonlarını, kültür / bilim kurumlarını ve uzman danışmanları bir araya getiren, Avrupa Birliğinin ilk “Mobilisation and Mutual Learning” (karşılıklı öğrenme ve seferberlik) programı niteliğinde 4 yıllık bir çalışmayı kapsamaktadır.

SiS Catalyst, 7-14 yaş grubu çocuklarla onların geleceklerini şekillendiren sosyal, kültürel, politik, bilimsel ve eğitim aktörleri ve kurumları arasında etik, efektif ve sürdürülebilir bir etkileşimi teşvik etme amaçlamaktadır.

Doğanın, insan eylemlerinin tehdidine giderek geri dönülmez ölçüde maruz olduğu günümüz koşullarında çocukların, toplum ve bilim teknoloji çevreleriyle nasıl diyalog haline sokulabileceği sorusunu temel bir sorun olarak irdeleyen organizasyon, bu alandaki çalışmalarında, lise ve üzeri eğitim kurumlarına devam edemeyen çocuklara özel olarak odaklanmakta, bu çerçevede informel eğitim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğini ve aralarındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmeyi çalışmalarının temel bir unsuru olarak görmektedir.

SiS Catalyst Mentorluk Programı: Karşılıklı Öğrenme ve İşbirliği için Ortaklıklar

Temel amaç doğrultusunda farklı çevreler ve kültürler arasında karşılıklı öğrenme ve keşfetmenin desteklenmesi ve bir sinerji yaratılması Programın temel bileşenlerinden biridir.” SiS Catalysis Mentorluk  (rehberlik/danışmanlık) Programı” bu amacın uygulama yöntemidir.

Mentorluk  Programı kapsamında bilimle ilgili  üniversiteler, bilim kurumları  ve farklı ülkelerden programa davet edilen  36 organizasyonun birbirlerinden öğrenmeleri için eşleşmelerine olanak sağlanmaktadır.   Mentorluk Programı ortakların, çevre, ekoloji ve bilim üçgeninde çocukların aktif ve değişim yaratan birer aktör olmalarını destekleyen faaliyetlerinde birbirlerinden öğrenerek, üzerinde çalıştıkları projelere yansıtmaları için bir fırsat yaratmaktadır.

Bu kapsamda oluşturulan ortaklıklar,  konusu ve çerçevesi birlikte belirlenen bir ortak proje temelinde, 18 ay süreli bir etkinlik ve çalışma planı oluşturarak birbirlerinden neler öğreneceklerini belirler ve bu etkinlik planı doğrultusunda ilerlerler. Program, ortakların bu etkinlik planı çerçevesindeki karşılıklı çalışma ziyaretlerini ve süreç içinde organize edilen ve tüm program katılımcılarını kapsayan SIS Catalyst Konferanslarına katılımlarını finanse etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.siscatalyst.eu/

The Porto Declaration: http://www.siscatalyst.eu/policy-makers/declarations/porto-declaration