Araştır, bul, keşfet –

Kim Bilim İnsanıdır?

 

Nedir?

“Kim Bilim İnsanıdır?” Programı,  İnformel Eğitim –  çocukistanbul ve ZOOM Kindermuseum tarafından birlikte geliştirilen,  çocukların bilim insanları ve bilimsel çalışma alanları konusunda yerleşik kalıpçı yaklaşımlarının farkına varmalarını, araştırma yapmanın heyecan verici bir şey olduğunu ve bilim insanlarının bazı özelliklere sahip olmaları gerekmekle birlikte herkesin bilim insanı olma potansiyeli taşıdığını anlamalarını amaçlayan İlkokul 3. ve 4. sınıflara dönük bir interaktif atölye programıdır.

 

Program İçeriği

Sıra dışı, tuhaf, dağınık, zeki, başarılı… Bilim insanları çoğunlukla bu gibi kavramlarla tanımlanır. Bu doğru mudur? Çocuklar için “bilim insanı” ne anlam ifade ediyor? Bilim insanları deyince akıllarına ne geliyor? Ne tür insanlardır? Onlar neyle meşgul olurlar, bütün gün ne yaparlar?

2 saat süren ve video gösterimi, çeşitli egzersizler, grup çalışmaları, çalışma kâğıtları, öğrenci sunumları ile desteklenen interaktif atölye çalışması boyunca öğrenciler, bilim insanı deyince ne algıladıklarını, nasıl bir kişi ve çalışma ortamı hayal ettiklerini çiziyorlar. Çizimler üzerinden gruplar halinde çalışarak, bilim insanları konusunda ne tür ortak düşünceleri olduğunu tespit edip üzerinde tartışıyor, bilim insanlarının hangi alanlarda ve nasıl çalıştıklarını heyecan verici ve gizemli bir araştırma çalışmasıyla keşfediyorlar.

2013 Nisan ve Mayıs aylarında İstanbul ve Viyana’da eş zamanlı olarak başlatılan programın çıktıları, Viyana ile karşılaştırmalı olarak Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından analiz edilerek raporlandı. 2013-14 eğitim döneminde uygulamaya alınan program, 5 yıldır kesintisiz olarak devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgiler için Genel Bilgiler sayfasını ziyaret ediniz.

Görseller için tıklayınız


“Kim Bilim İnsanıdır?” Programı, İnformel Eğitim – çocukistanbul ve  Viyana Çocuk Müzesi ortak projesidir.

 

Print  logo_de