Enerji Eğitim Programı

 

Enerji Eğitim Programı, daha önceki iki eğitim döneminde olduğu gibi 2019-20 Eğitim-Öğretim döneminde de “Baymak” desteği ile Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde, tüm Devlet Okulları öğrenci gruplarına ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

 

çocukistanbulEnerji başlığı altında gerçekleştirilen santralistanbul  Enerji Eğitim Programları, enerjinin yaşamımız içindeki önemi, gezegenimize etkisi, alternatif enerji kaynakları, enerji tasarrufu ve verimliliği temalarına odaklanmış olup, “bugünün etkin aktörleri ve geleceğin enerji tüketicileri ve karar vericilerinin eğitimi” misyonumuzu temel almaktadır.

Program içerikleri farklı yaş gruplarının duygusal, sosyal, zihinsel gelişimleri ve müfredat bağlantısı göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Çocukların hemen her şeye dokunabildikleri Enerji Müzesi içinde gerçekleşen programlar, aktif katılımı esas alan bir yapısalcı yaklaşımla hazırlanmıştır ve çeşitli oyun, aktivite, grup çalışmaları, Enerji Oyun Alanı’nda yer alan ve tüm yaş gruplarının ilgisini çeken elektrik ve enerji temalı oyun üniteleri ile zenginleştirilmiş, interaktif yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. 

Program ile santralistanbul Enerji Müzesi’nin mekan olarak bir “araç” olarak kullanılması ve temel olarak çocuklarda/gençlerde enerji konusunda bir farkındalık ve bilinç oluşturulması hedeflenmektedir.

Çocukların hemen her şeye dokunabildikleri Enerji Müzesi içinde öğrenciler, bir Endüstri Mirası olan Silahtarağa Elektrik Santralı‘nın tarihi, farklı enerji kaynakları, enerji tasarrufu ve elektriğin elde edilme yöntemleri gibi konuları  içeren, oyun, aktivite ve çalışma kağıtları ile zenginleştirilmiş bir programa katılıyorlar. Enerji Oyun Alanı’nda yer alan ve tüm yaş gruplarının ilgisini çeken elektrik ve enerji temalı oyun üniteleri ile tamamlanıyor.

Programlar içerikleri belirtilen ana temalar çerçevesinde, Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde farklı sınıf seviyeleri için, farklı içeriklerde düzenlenmiştir.


GELECEĞİN KARAR VERİCİLERİ / Ortaokul 5,6,7 ve 8. Sınıflar

Alternatif Enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık ve bilinç kazandırma

ENERJİYE YOLCULUK / İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar

 Enerji Kaynakları ve Enerji Tasarrufu konusunda farkındalık ve bilinç oluşturma

YAPRAK UYANINCA…/ Okul Öncesi

Okul Öncesi yaş grubu özelinde, program genel hatlarıyla elektriğin yaşamımız içindeki yeri ve öneminin oyunla hayal edildiği, bir enerji kaynağı olarak kömürün masalının birlikte dramatize edildiği, yaş grubuna özgü belirlenmiş özel bir parkurun ve Müze içi interaktif ünitelerin de desteklediği, oyun ve aktiviteler eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

 


GEZEGENİMİZİN BİR MESAJI VAR / İlkokul 2, 3 ve 4. ve Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar

“Sürdürülebilirlik” Konusunda Bilinç ve Farkındalık Oluşturma

Çocukların/gençlerin günümüzün ve yakın geleceğimizin temel sorunlarının başında gelen “sürdürülebilirlik” konusunda interaktif bir eğitim programı ile farkındalık ve bir bakış açısı kazanmalarını amaçlamaktadır. Öğrenciler program süresince gezegenimizin sorunları ve bu sorunların kaynakları üzerinde düşünerek kendi tasarımlarıyla sürdürülebilirlik mesajlarını veriyorlar.


Okul programlarımız için rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Rezervasyon ile ilgili detaylı bilgilere Genel Bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz.