1. Java Printing2
  2. çocukistanbulENERJİ

  3. çocukistanbulBİLİM

  4. çocukistanbulKENT

  5. Proje ve Etkinlikler

Uluslararası İlişkiler

 

 

handson 

Hands On International

 

İnformel Eğitim/çocukistanbul’un  kurucuları, Çocuk Müzeleri alanını  yakından takip etmekte ve Avrupa ve ABD’de faal çok sayıda Çocuk Müzesi ile iletişim içindedir ve aynı zamanda bir Hands On International üyesidir.

Bir Çocuk Müzeleri çatı organizasyonu olarak 1994 yılında kurulan Hands On Europe, ilk uluslararası konferansını 1996 yılında Hollanda’da gerçekleştirdi ve ilk Genel Kurulunun 1998 yılında gerçekleştirilmesiyle kurumsallaşma sürecini tamamladı. 2011 yılında Hands On International adını aldı. ABD merkezli Association Of Children Museums ile birlikte bu alanın en önemli buluşma merkezidir. çocukistanbul kurucuları son 6 yıl boyunca, iki yılda bir gerçekleşen uluslararası konferansların tümüne katıldıktan sonra 2012 yılında Hands On International’a kurumsal olarak üye olmuştur.

İnformel Eğitim – çocukistanbul, Hands On! International Türkiye temsilcisidir.


sis katalyst

SiS Catalyst

SiS Catalyst  Avrupa Birliği 7. Çerçeve program (EU FP7) kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 18 aylık bir “mentorluk” programıdır. Program Kasım 2012’de başlayarak Nisan 2014’de sona ermiştir. Türkiye’den program partneri olarak katılan tek kurum İnformel Eğitim-çocukistanbul’dur ve Viyana ZOOM Kindermuseum ile mentor ortak olarak çalışmıştır.  Program kapsamında Porto, Ankara, Viyana, Tartu ve Lodz kentlerinde konferanslar düzenlenmiş ve her konferans ardından yayınlanan deklerasyonlarla, günümüzde gençlerin ve çocukların bilgi ve iletişim teknolojilerini önceki tüm kuşaklardan farklı bir biçimde kullanabildikleri bir ortamda yetiştiklerine ve değişen ihtiyaçlara cevap verilmesi gereğine işaret ederek, SiS (Toplum içinde Bilim) aktivitelerinin “açık ve informel bir yaklaşımla sorgulama, merak, yaratıcılık ve eleştirel düşüncenin geliştirilmesinde temel yapı taşları” olduğunu vurgulanmıştır.

çocukistanbulBilim ana başlığı altında 2013 yılı sonbaharında ilkini gerçekleştirdiğimiz “Çocuklarla Bilim Buluşmaları” serisi, SiS Catalyst Program üyeliğimiz çerçevesinde uluslararası deneyimlerin paylaşılması temelinde geliştirildi. SiS Catalyst Mentorluk programı kapsamında partnerimiz Viyana ZOOM Kindermuseum ile birlikte, bilim insanlarının çocuklara dönük bilim iletişiminde uyması ve uygulaması gereken yaklaşım ve yöntemler üzerine bir “yönerge” hazırlayarak, uluslar arası katılımcıların dikkatine sunduk.


logo eucu

 

 

 

EUCU.NET (The Europen Children Universities Network) 2009 yılında Avrupa Komisyonu finansmanı ile AB kapsamı ülkelerde Çocuk Üniversiteleri arasında iletişim, işbirliği, bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla kuruldu. 2011 yılından itibaren faaliyet alanını Avrupa dışına da taşıran EUCU.NET, çeşitli Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdiği 5 uluslararası konferans ile Çocuk Üniversitelerinin gelişiminde etkin ve temel bir platforma dönüştü.

İnformel Eğitim-çocukistanbul EUCU.NET üyesidir.

Temel kararların alındığı ve uluslararası partnerlerin temsil edildiği yıllık genel kurul toplantıları her yıl farklı bir ülkede yapılmaktadır. 2016 Genel Kurul Toplantısı da  bu yıl 25 Nisan 2016’da bir EUCU.NET üyesi olan İnformel Eğitim-çocukistanbul ev sahipliğinde santralistanbul Enerji Müzesinde gerçekleştirilecek.


DSCF2801

“WHAT WE RECOMMEND? – Ne Öneriyoruz?”

Öğrenciler tartıştılar, AB Komisyonu ve uluslararası konferanslar için eğitim alanında önerilerini oluşturdular…

 

 

Mayıs – Temmuz 2014 döneminde 20 farklı ülkede, toplam 20 grup çalışması olarak gerçekleşen “What We Recommend – Ne Öneriyoruz?” başlıklı uluslararası programa Türkiye, İnformel Eğitim-çocukistanbul’un gerçekleştirdiği çalışma ile katıldı. Avrupa Komisyonunun finanse ettiği SiS Catalyst – EUCU.NET işbirliğiyle Liverpool Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen “Ne Öneriyoruz?” fokus grup çalışmalarının Türkiye uygulaması, 6 ayrı okuldan 21 öğrencinin katılımıyla 14 Haziran’da santralistanbul’da gerçekleştirildi.

Ebu Suud İmam Hatip, Serdar Aksun, Alibeyköy, Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve Eseyan Ermeni Orta Okullarından ve TEGV Zeyrek Öğrenim Biriminden 6, 7 ve 8. sınıflardan 21 öğrenci, İnformel Eğitim-çocukistanbul’un uluslararası programın çizdiği çerçevede uyarladığı bir gün süreli çalışmada bir araya geldiler. Bilginin önemini, eğitim sisteminde öğrenmeyi ve yüksek öğrenime katılım ve sürdürmeyi etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri tartıştılar. Ortak önerilerini oluşturarak hep birlikte bir video kaydı ile belgelediler. Son olarak da SiS Catalys’in önerilerini tartışıp değerlendirdiler.

Öğrencilerin önerileri, Temmuz ayı içinde İnformel-çocukistanbul’un hazırlayacağı bir rapor ekinde SiS Catalyst merkezine iletildi.


logo_de

 ZOOM Kindermuseum

 

ZOOM Kidermuseum/Viyana (Viyana Çocuk Müzesi) Avusturya’nın ilk Çocuk Müzesi olarak 1994’te kurulmuş olup, 2001’den bu yana faaliyetlerini dünyanın en büyük kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilen MuseumQuartier’de sürdürmektedir.

ZOOM Kindermuseum dünyadaki Çocuk Müzeleri arasında çocukla sanat ve sanatçı arasında bir kesişme merkezi olmaya odaklanmış ve programında yer verdiği etkinliklerle dünyadaki çocuk müzeleri arasında etkin ve saygın bir yere sahip olmuştur.  ZOOM Kindermuseum farklı başlıklarda, çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılabilir:

  • Yılda iki kez tekrarlanan farklı temalarda 6-12 yaş grubuna yönelik etkileşimli sergilerin yer aldığı Sergi Alanı
  • 8 ay – 6 yaş grubuna yönelik ZOOM Ocean
  • 3 – 12 yaş grubuna yönelik ZOOM Studio
  • 8 – 14 yaş grubuna yönelik ZOOM Lab
  • Çeşitli Atölye Çalışmaları, Yaz ve Kış Akademisi gibi diğer sürekli faaliyetler.

İnformel Eğitim-çocukistanbul ve ZOOM Kindermuseum işbirliğinin ilk görünür uygulaması ZOOM Kindermuseum’un “Flying High” (Pegasus ile Yükseklere Uçuş) sergisinin,  2012 yılı Mart- Haziran döneminde İstanbul’da gerçekleştirilmesi oldu. Uçma temalı interaktif sergi 3 aylık dönem içinde sadece hafta içlerinde 14.500 öğrenci tarafından ziyaret edildi.

İnformel Eğitim – çocukistanbul ve ZOOM Kindermuseum işbirliği 2012 Kasım – 2014 Nisan ayları arasında SiS Catalysis Mentorluk programı kapsamında her iki kurumun birlikte ve karşılıklı “mentor” olarak katılımı ile devam etti.


 

Science-Museum

London Science Museum

 

 

 

Londra Bilim Müzesi ( Londra Science Museum)  bilim, teknoloji alanlarında Avrupa’nın en saygın müzelerinden biridir.

Ulusal Sanayi ve Bilim Müzesi’nin bir parçası olan ve her dönem farklı temalara ev sahipliği yapan Londra Bilim Müzesi yaklaşık 150 yıldır değişimi temsil etmektedir.

1857 yılında Londra’nın Güney Kensington bölgesinde kurulan Bilim Müzesi İngiltere’de müzecilik ve eğitim konularında yapılan yatırımların önemli bir başlangıcı olarak görülmektedir.

“Bilimin hayatımızı şekillendirdiği” algısını toplumda bir farkındalık yaratarak anlatmayı ve bu doğrultuda insanların bilimden keyif aldığı en iyi mekanı yaratmayı kendisine hedef olarak belirleyen Bilim Müzesi, yaşamın içinden çıkan deneyimlerle merakı arttırmaya, yaratıcılığı açığa çıkarmaya ve geleceği şekillendirmeye çalışmaktadır.

Bünyesindeki galerilerinde bilim, teknoloji, endüstri ve tıp gibi alanlarda “öğrenme” temelli bir bilinç oluşturmayı amaçlayan Londra Bilim Müzesi, geleceği tasvir etmeye, açıklamaya ve yorumlamaya çalışan, müzecilik ve eğitim alanındaki öncü kurumlardan biridir. Bilim Müzesi’nin çalışmalarının temelini oluşturan ”öğrenme” eylemi ve uyguladıkları öğrenme odaklı eğitimler günümüzün ve geleceğin yeniliklere açık öncülerini yaşadığımız bilgi çağında donanımlı bir hale getirmektedir. Bilimi farklı yönleriyle birbirinden farklı kitlelere ulaştıran Bilim Müzesi, herkesin bilim hakkında konuşabileceği, tartışabileceği bir ortamda eğitimi ve gündelik hayatı birarada tutmaktadır.

Londra Bilim Müzesi’nin “ Talk Science “ başlığı altında gerçekleştirdiği  Proje, bilimsel düşünme ve tartışmalar için öğretmenlere yaratıcı araçlar, teknikler geliştirmek ve öğrencilere bilimle ilgili güven kazandırmayı  hedefleyen bir programdır. Öğrencilerin bilime olan ilgilerinin ve motivasyonlarının arrtırılması programın temel hedefidir. Londra Bilim Müzesi – İnformel Eğitim – çocukistanbul işbirliği ile gerçekleştirilen  “Gizemli Kutular” Programı bu projenin bir parçasıdır.

 

İlgili Linkler:

Hands on International
http://www.hands-on-international.net/

SiS Catalysis
www.siscatalyst.eu/

European Children Universities Net
http://eucu.net/

ZOOM Kindermuseum
http://www.kindermuseum.at/

London Science Museum

http://www.sciencemuseum.org.uk/